Hauraton odvodnění

Benefit stavební prvky s.r.o. (Opava)
Jarkovická 102/10
746 01 Opava - Vlaštovičky / Česká republika
+420 553 628776
info@benefit.cz

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Obecné informace

Bezpečnost a ochrana Vašich osobních údajů je pro HAURATON GmbH & Co. KG, Werkstraße 13, 76437 Rastatt, Německo, velmi důležitá. Následující poučení Vám poskytnou přehled o tom, jak tuto ochranu zajišťujeme, jaké osobní údaje a za jakým účelem shromažďujeme a zpracováváme. Garantujeme Vám nejvyšší možnou ochranu, tudíž splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů.


Osobní údaje

Osobní údaje obsahují informace o Vaší identitě, například Vaše jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo nebo emailovou adresu. Naše www stránky můžete navštěvovat a používat bez toho, abyste nám jakékoli osobní údaje sdělovali. V jistých případech však Vaše jméno, adresu, nebo jiný údaj potřebujeme, abychom byli schopni vyhovět Vašemu požadavku.

To samé platí například tehdy, když Vám posíláme informační materiály nebo zboží, které jste si od nás objednali. V těchto případech Vás o tomto budeme patřičně informovat. Kdykoliv Vás požádáme o zadání osobních údajů, je to vždy dobrovolné. Zpracovávání osobních údajů pak probíhá výhradně za účelem poskytnutí požadované služby a ochrany našich oprávněných obchodních zájmů.


Zamýšlený účel zpracování osobních údajů

Vámi zadané osobní údaje jsou využívány k vyřizování Vašich poptávek a objednávek nebo Vám umožňují přístup ke konkrétním informacím a nabídkám. Vaše údaje nebudou nikdy prodány třetím stranám ani jinak obchodovány.


Zakázané nakládání s osobními údaji

Vámi poskytnuté osobní údaje budeme shromažďovat, zpracovávat a používat pouze za účelem k tomu určeným. Vaše údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez Vašeho výslovného souhlasu. Osobní údaje budou shromažďovány a předány oprávněným vládním institucím nebo úřadům pouze v případě, kdy to bude dáno soudním příkazem či nařízením. Naši zaměstnanci a společnosti poskytující nám služby jsou vázáni mlčenlivostí a řídí se příslušnými ustanoveními Německého federálního zákona o ochraně osobních údajů.


Strojově shromažďované neosobní údaje

Během přístupu na naše webové stránky se z technických a organizačních důvodů ukládají následující údaje: jména navštívených stránek, typ prohlížeče a operačního systému návštěvníka, datum a čas přístupu, použité vyhledávače, jména stažených souborů a jejich IP adresy. Tato data jsou analyzována anonymně a výhradně pro statistické účely, abychom mohli neustále zlepšovat naši internetovou prezentaci a zatraktivňovat naši online nabídku. Tato anonymní data jsou ukládána v zabezpečených systémech odděleně od osobních údajů a neumožňují vyvozovat cokoli o konkrétních osobách. Vaše osobní údaje i soukromí jsou tudíž stále chráněné.


Děti

Osoby mladší 16 let nesmí bez výslovného souhlasu jejich rodičů nebo zákonných opatrovníků šířit své osobní údaje. Žádné osobní údaje od dětí a mladistvých nepožadujeme, neshromažďujeme a ani nepředáváme třetím stranám.


Odkazy

Pokud použijete externí odkazy, které se nachází na našich internetových stránkách, nebude se na ně toto prohlášení o ochraně osobních údajů vztahovat. Kdykoli uvádíme odkazy, snažíme se, aby odpovídaly našim bezpečnostním standardům i zásadám o ochraně osobních údajů. Nelze však ovlivnit, zda se jimi řídí i ostatní provozovatelé. Přečtěte si tedy prosím příslušná prohlášení o ochraně osobních údajů na stránkách, které navštěvujete.


Kontaktní údaje

Jméno a adresa provozovatele
HAURATON GmbH & Co. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt
Německo

Telefon: +49 7222 958 0
Fax: +49 7222 958 100
info@hauraton.com

Jméno a adresa správce
Pascal Kohler
datenschutz@hauraton.com
V souvislosti s problematikou ochrany osobních údajů prosím kontaktujte přímo našeho správce.


Využívání speciálních služeb na našich stránkách

Pro některé služby je shromažďování osobních údajů nutností (newsletter atd.). Shromažďují se však pouze údaje nezbytně nutné pro příslušný účel a jsou uchovávány pouze po zákonem danou dobu.


Odebírání newsletteru

Nabízíme Vám newsletter zdarma. Jeho účelem je informovat Vás o aktuálních nabídkách, nových produktech, kampaních, událostech a jiných novinkách z naší firmy. Proto potřebujeme Vaši emailovou adresu. Další údaje potřebné k odesílání newsletteru pochází z registračního a potvrzovacího formuláře. Newsletter Vám pošleme pouze, pokud se zaregistrujete na našich webových stránkách. Následně Vám přijde potvrzovací email s žádostí o potvrzení registrace (double opt-in). Po tomto potvrzení Vám budeme newsletter zasílat. Vaše emailová adresa bude použita pouze a výhradně pro zasílání newsletteru. Tuto bezplatnou službu můžete kdykoli zrušit kliknutím na odhlašovací odkaz „Odhlásit se“ na konci newsletteru.


Obecné informace o využívání cookies

Využívání cookies poskytuje uživatelům našich internetových stránek mnohem více uživatelsky přívětivé služby. To by bez souborů cookies nebylo možné. Na základě dat shromážděných z cookies optimalizujeme naši informační agendu a nabídky.
Můžete si nastavit svůj prohlížeč tak, aby blokoval používání cookies pro celou stránku. Můžete také smazat dříve použité cookies díky příslušné funkci prohlížeče. Bez použití cookies je nicméně možné, že části stránky budou vygenerované pouze částečně, nebo vůbec.

 

Informace o „speciálních“ cookies

K analýze přístupů na naše stránky a k cílené inzerci našich produktů využíváme několik druhů cookies. Využíváme technologie různých poskytovatelů (např. Google, Yahoo, Trusted Shops, Pulse Point, SPOTX, VE Interactive, atd.).


Google cookies


Využíváme službu Google Analytics, která využívá různé druhy cookies, které se mohou časem měnit. Proto je používání Google Analytics popsáno níže jen zevrubně.
Tato webová stránka využívá službu Google Analytics společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics umožňuje, aby bylo datům, relacím a interakcím napříč různými zařízeními přiřazeno pseudonymní uživatelské ID. To znamená, že aktivita uživatele může být analyzována napříč různými zařízeními.
Tyto cookies, neboli textové soubory uložené ve Vašem počítači, jsou použity k analýze naší webové stránky. Používáme funkci „Anonymizace IP adres“, což znamená, že údaje budou zpracovány v některém ze států EU nebo jinou smluvní stranou v souladu s Dohodou o Evropském hospodářském prostoru. Vaše úplná IP adresa může být ve výjimečných případech přenesena na server umístěný v USA a zkrácena tam. IP adresa odeslaná Vašim prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s jinými daty a údaji společnosti Google.

Google analyzuje přenesená data našim jménem a poskytuje nám hlášení o přístupu a aktivitě na našich stránkách. Společnost navíc poskytuje další služby spojené s užíváním naší webové stránky a internetu. Z tohoto účelu vychází i náš oprávněný zájem na zpracování těchto údajů na základě Článku 15 (3) německého zákona o telekomunikacích (TMG) a Článku 6 (1) (f) zákona o ochraně osobních údajů. Po 14 měsících, s frekvencí jednou měsíčně, jsou tyto údaje automaticky mazány.
Chování cookies si můžete upravit v nastavení Vašeho prohlížeče.

Pokud nechcete, aby Google zpracovával Vaše údaje, můžete využít opt-out cookie (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). K tomu si budete muset stáhnout a nainstalovat rozšíření prohlížeče. Chcete-li docílit stejného efektu na všech zařízeních, musíte si na každém z nich toto rozšíření nainstalovat také.

Naše webové stránky používají přehledy Google Analytics o demografii. To nám umožňuje generovat přehledy, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto informace pocházejí ze zájmově orientované reklamy Google a informací o návštěvnících z řad třetích stran. Tyto informace nelze spojit s žádným konkrétním jednotlivcem. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklam ve vašem účtu Google nebo úplně odmítnout shromažďování vašich údajů funkcionalitou Google Analytics, jak je popsáno výše.


Použití funkce remarketingu nebo „podobné segmenty publika“ společnosti Google Inc.

To carry out the analysis of the websites use, which forms the basis for the creation of interest-based ads, Google uses cookies. About cookies visits the website, as well as anonymous information about the use of the site, are recorded. There is no storage of personal data of site visitors. Visit below another site in the Google Display Network are displayed advertisements, previously consider most likely referring product and information areas.
Your data will be transmitted, if necessary also in the United States. For data transfers to the USA adequacy decision by the European Commission is present.
The processing is done on the basis of Art. 6 (1) lit. f DSGVO of the legitimate interest to address site visitors with targeted advertising by personalized for visitors of the website, interest-based advertising ads appear when they visit other websites in the Google Display Network.
You have the right for reasons arising from your particular situation, at any time on this Art. 6 (1) f DSGVO based processing concerning your personal data to disagree.
You can do disable the use of cookies by Google permanently by following the link below and download the provided there plug-in and install: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
Alternatively, you can disable the use of cookies by third parties by disabling side of the Network Advertising Initiative (Network Advertising Initiative) under https://www.networkadvertising.org/choices/ call and implement the further information referred to therein to opt-out.
You can find more information about Google Remarketing and the associated privacy policy: https://www.google.com/privacy/ads/

Na našem webu požíváme remarketing nebo „podobné segmenty publika“ - službu společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Tato funkce slouží k analýze chování uživatelů a zájmů návštěvníků.
K provádění analýzy používání webových stránek, která tvoří základ pro vytváření zájmově orientovaných reklam, používá Google soubory cookie. V cookies se zaznamenávají návštěvy webových stránek a anonymní informace o používání těchto stránek. Osobní údaje návštěvníků stránek nejsou ukládány. Při návštěve jiných webů v reklamní síti Google jsou pak zobrazeny nejrelevantnější produktové a informační reklamy.
Vaše údaje mohou být v případě potřeby přenášeny také do Spojených států.

Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR oprávněného zájmu oslovit návštěvníky stránek cílenou reklamou personalizovanou pro návštěvníky webu, reklamy založené na zájmech se zobrazí, když navštíví jiné webové stránky v reklamní síti Google.
Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace, kdykoli podle tohoto čl. 6 (1) f DSGVO zpracování týkající se vašich osobních údajů nesouhlasit.
Používání souborů cookie společností Google můžete trvale deaktivovat kliknutím na níže uvedený odkaz a stažením tam poskytnutého pluginu a instalace: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
Případně můžete zakázat používání cookies třetími stranami deaktivací strany Network Advertising Initiative (Network Advertising Initiative) pod https://www.networkadvertising.org/choices/ call a implementovat další zde uvedené informace, abyste se rozhodli ven.
Další informace o Google Remarketingu a souvisejících zásadách ochrany osobních údajů naleznete na adrese https://www.google.com/privacy/ads/.


Google+

Our website uses Google+ plugins. These are operated by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. The Google+ button consists of the Google logo (g) with the suffix "+". When you visit a page of our website that contains such a plugin, your browser establishes a direct connection to the Google+ servers. These will pass on to Google the information that you have visited our website. If you are logged in to Google+ through your personal user account while you are visiting our site, Google+ may associate your visit to the site with that account. Interactions via the plugin, e.g. clicking the "+1" button or leaving comments, are then transmitted to Google+ and saved there. If you would like to prevent such data transfer, please log out of Google+ before visiting our website.

The purpose and scope of the data collection and the further processing and use of the data by Google+ as well as your rights and setting options for the protection of your privacy can be found in the Google+ data privacy policy http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.


Pinterest

Plugins of the social network Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA ("Pinterest") are integrated into our website. The Pin-it button consists of the letter P on a light background.
If you click this button while you are logged into your Pinterest account, you can link the contents of our website to your Pinterest profile. This allows Pinterest to associate your visit to our website with your user account. We have no knowledge of the content of the transmitted data, nor of how it is used by Pinterest. You can log out of Pinterest to prevent it from collecting the above data.
The purpose and scope of the data collection and the further processing and use of the data by Pinterest as well as your rights and setting options for the protection of your privacy can be found in the Pinterest data privacy policy http://pinterest.com/about/privacy.

Sociální sítě

Facebook


Naše webová stránka používá pro měření konverzí, s Vaším souhlasem, nástroj Facebook Pixel společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Díky tomuto nástroji může být chování návštěvníků sledováno po tom, co byli po kliknutí na Facebook reklamu přesměrováni na stránku provozovatele. To umožňuje vyhodnocování efektivity Facebook reklamy pro statistické a marketingové účely a optimalizaci budoucích reklamních akcí. Shromažďované údaje jsou pro nás, jakožto provozovatele těchto webových stránek, anonymní. Nemůžeme tudíž ohledně identity uživatelů nic vyvozovat.
Tyto údaje jsou nicméně zpracovávána a uchovávána společností Facebook, tudíž je možné vysledovat spojení mezi nimi a příslušným uživatelem. Facebook tak může použít tyto údaje v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů. Výsledkem mohou být zobrazované reklamy jak na Facebooku, tak i mimo něj. Takové použití údajů nejsme schopni jakožto provozovatel stránek ovlivnit. Na Vašem počítači se za tímto účelem také může uložit soubor cookie. Bližší informace ohledně ochrany Vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Můžete si také deaktivovat remarketingovou funkci „Custom Audiences“ v nastavení Vaše předvolby reklam zde: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
K tomu musíte být přihlášeni ke svému Facebook účtu. Pokud Facebook účet nemáte, můžete deaktivovat uživatelsky cílenou reklamu Facebooku na webových stránkách Evropské interaktivní aliance digitální reklamy EDAA.


YouTube

Naše webová stránka obsahuje zásuvné moduly YouTube, které patří společnosti Google Inc., se sídlem v San Bruno/Kalifornie, USA. Tlačítko YouTube se skládá z názvu YouTube na červeném pozadí. Když navštívíte jednu z našich webových stránek, která takový modul obsahuje, Váš prohlížeč naváže přímé spojení se serverem YouTube. YouTube server získá informaci, jakou konkrétní stránku naší internetové prezentace jste navštívili. Pokud jste během návštěvy našich stránek přihlášeni k Vašemu YouTube účtu, umožňujete YouTube přiřadit Vaše online chování přímo k Vašemu účtu. Pokud byste tomu chtěli zabránit, před přístupem na naše stránky se z YouTube účtu odhlašte.

Bližší informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a o jejich dalším zpracování a využívání YouTube spolu s Vašimi právy a možnostmi nastavení ochrany Vašich osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube zde: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en .

 

Instagram

Features of the Instagram service are integrated on our website. These features are provided by Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, United States. If you are logged in to your Instagram account, you can link the contents of our pages to your Instagram profile by clicking on the Instagram button. This allows Instagram to associate your visit to our website with your user account. Please note that as the provider of the website, we do not have any knowledge of the content of the transmitted data nor of its use by Instagram.
For more information, see Instagram's privacy policy: http://instagram.com/about/legal/privacy/Flickr

Plugins of the social network Flickr are integrated into our website. Flickr is operated by Yahoo! Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, United States. The Flickr button consists of two dots on a light background.
If you click this button while you are logged into your Flickr account, you can link the contents of our website to your Flickr profile. This allows Flickr to associate your visit to our website with your user account. We have no knowledge of the content of the transmitted data, nor of how it is used by Flickr. You can log out of Flickr to prevent it from collecting the above data.

The purpose and scope of the data collection and the further processing and use of the data by Flickr as well as your rights and setting options for the protection of your privacy can be found in the Flickr data privacy policy https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/products/flickr/index.htm.


Twitter

Within our online offer, functions and contents of the Twitter service, offered by Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, can be integrated. This may include, for example, content such as images, videos or texts and buttons with which users can express their appreciation of the content, subscribe to the authors of the content or our contributions. If the users are members of the Twitter platform, Twitter can assign calling up the above content and functions to the users' profiles there. Privacy Policy of Instgram: https://twitter.com/de/privacy. Twitter is certified under the Privacy Shield Agreement and thus offers a guarantee to comply with European data protection law (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Privacy Policy: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.LinkedIn

Our website uses a function of the LinkedIn network. The provider is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. If you click the button (Plug-In) of LinkedIn, you will be redirected to our LinkedIn offer in a separate browser window and - if you are logged into your LinkedIn user account - you can follow us at LinkedIn. The plug-in establishes a direct connection between your browser and the LinkedIn server. LinkedIn receives the information that you have visited our website with your IP address. In addition, LinkedIn will then be able to associate your visit to our website with you and your user account, provided you are logged into your LinkedIn account. We point out that we have no knowledge of the content of the transmitted (personal) data and their use by LinkedIn. For more information, please see LinkedIn's privacy policy at: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Vymazání a správa cookies

Používání cookies můžete spravovat v závislosti na Vámi používaném prohlížeči. Níže naleznete nápovědu pro ty nejběžnější.

Microsoft Explorer:
https://support.microsoft.com/cs-cz/topic/jak-odstranit-soubory-cookie-v-aplikaci-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc
Firefox:
https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek
Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
Safari:
https://support.apple.com/cs-cz/HT201265
Opera:
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies


Práva subjektu

Máte právo kdykoliv omezit zpracování Vašich osobních údajů. Pokud chcete uplatnit některé z Vašich práv, kontaktujte správce, jehož kontaktní údaje naleznete na začátku tohoto dokumentu. Níže naleznete seznam Vašich práv jakožto subjektu údajů.


Právo na přístup

Každý subjekt má právo obdržet výpis zpracování svých osobních údajů.


Právo na opravu

Každý subjekt má právo na opravu svých zpracovaných osobních údajů.


Právo na výmaz

Každý subjekt má právo na výmaz poskytnutých osobních údajů za předpokladu, že to není v rozporu s příslušnými právními předpisy.


Právo na omezení

Každý subjekt má právo omezit další využívání svých zpracovaných osobních údajů.


Právo na vznesení námitky

Každý subjekt má právo vznést námitku proti dalšímu využívání svých zpracovaných osobních údajů.


Právo na přenositelnost údajů

Každý subjekt má právo požádat o přenos svých zpracovaných osobních údajů třetí straně ve strojově čitelném formátu.


Dozorový úřad

Každý subjekt má právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/online-beschwerde/.


Aktualizace prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je neustále aktualizováno, aby bylo v souladu se stávajícími funkcionalitami, technologiemi a právními předpisy, což se děje v nepravidelných intervalech. Vždy platí prohlášení aktuálně uvedené na této internetové stránce.

Poslední aktualizace: Leden 2021

 
 
 

Benefit stavební prvky s.r.o. (Opava)
Jarkovická 102/10
746 01 Opava - Vlaštovičky / Česká republika
+420 553 628776
info@benefit.cz

 

Imprint        Privacy policy