• Change country
  • Česká republika

Benefit stavební prvky s.r.o. (Opava)
Jarkovická 102/10
746 01 Opava - Vlaštovičky / Česká republika
+420 553 628776
info@benefit.cz

Žlaby se substrátovým filtrem DRAINFIX®CLEAN

Efektivní a ekologické čištění vody substrátovým filtrem

Žlaby se substrátovým filtrem DRAINFIX CLEAN
1
FASERFIX SUPER žlaby z betonu vyztuženého vlákny dle DIN V 19580 / EN 1433, CE-prohlášení o shodě, s pozinkovanou nebo nerezovou hranou
2
Litinový kryt do třídy zatížení F 900 dle EN 1433, různé druhy krytů, KTL úprava na vyžádání
3
Filtrační substrát bohatý na uhlík s vysokým filtračním výkonem, zachycuje jemné částice (0,006 až 0,060 mm); čisticí výkon odpovídá 30 cm nenasycené zeminy.
4
Drenážní potrubí z PE-PP, různé nominální rozměry, obaleno geotextilií
5
pro čištění a vsakování dešťové vody dle směrnice DWA pro podzemní vsakovací příkopy

Filtrační žlab s použitím v kterékoli ploše, zejména však v hustě zastavěných oblastech.

DRAINFIX CLEAN systém je inteligentním řešením pro odvod, sběr a čištění dešťové vody. Systém se skládá z vysoce odolných žlabů FASERFIX SUPER a litinového krytu třídy zatížení D400 až F900. Každý žlab je vyplněn filtračním substrátem bohatým na uhlík, přes který dochází k čištění dešťové vody. Znečišťující látky jako je zinek, měď, olovo, a pohonné hmoty jsou zachytávány v substrátu. Žlaby také disponují velkou retenční kapacitou, která umožňuje hospodařit s velkým objemem přiváděné vody.

Erfindung von HAURATON
 

DRAINFIX®CLEAN - Instalace

 
 
 

Benefit stavební prvky s.r.o. (Opava)
Jarkovická 102/10
746 01 Opava - Vlaštovičky / Česká republika
+420 553 628776
info@benefit.cz

 

Imprint        Privacy policy